Undersökning: Klar majoritet vill behålla klimatmålet för inrikes trafik

Sex av tio tycker att det är viktigt att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010, vilket är ett av Sveriges klimatmål. Endast 23 procent tycker att målet inte är viktigt. Det visar en undersökning från Novus som Fossilfritt Sverige beställt.

– Det här visar att folket vill att regeringen står fast vid klimatmålet, vilket även stora delar av näringslivet vill. Nu gäller det för regeringen att leverera styrmedel i den klimathandlinsplan de ska offentliggöra i höst, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. 

Bara två av tio tycker målet är oviktigt 
Undersökningen gjordes av Novus på beställning av Fossilfritt Sverige, innan beskedet om sänkt reduktionsplikt till sex procent. 1044 personer mellan 18-84 år svarade på frågan som löd:

Båda politiska block har kommit överens om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Tycker du att det är viktigt att Sverige uppnår det målet? 

63 procent svarade ja
23 procent svarande nej
14 procent svarade vet ej

Förslag för att minska utsläppen överlämnade till regeringen
I och med Tidöpartiernas besked om att sänka reduktionsplikten kommer dock målet för inrikes transporter bli svårare att nå. I fredags lämnade Fossilfritt Sverige därför fjorton förslag för att minska trafikens utsläpp till regeringen. Förslagen täcker det mest brådskande som behöver göras för att öka chansen att nå klimatmålet för inrikes transporter till 2030 – ett mål som Fossilfritt Sverige anser är en prioritet för regeringen att hålla fast vid.

Läs de 14 förslagen för att minska utsläppen från vägtransporter