I samband med regeringens nationella klimatmöte överlämnade Fossilfritt Sverige fjorton förslag för att minska trafikens utsläpp till regeringen. Förslagen täcker det mest brådskande som behöver göras för att öka chansen att nå klimatmålet för inrikes transporter till 2030 – ett mål som Fossilfritt Sverige anser är en prioritet för regeringen att hålla fast vid.

Trafiken utgör en stor del av Sveriges klimatutsläpp, men den är också en av de tekniskt lättaste att ställa om. Målet är elektrifierade fordon och ett transporteffektivare samhälle, men längs vägen behövs även biodrivmedel, som sedan kan användas för fossilfritt flyg och sjöfart. Här har reduktionsplikten varit en viktig lösning, eftersom den innebär att diesel och bensin måste innehålla en viss mängd biodrivmedel för att minska utsläppen.

Sänkt reduktionsplikt ökar utsläppen

I och med Tidöpartiernas besked om att sänka reduktionsplikten kommer de svenska utsläppen av koldioxid sannolikt att öka med 5 miljoner ton per år den dagen det införs, vilket motsvarar 10 procent av utsläppen 2021.

– Att bara satsa på elektrifiering av transporterna räcker inte för att minska utsläppen tillräckligt till 2030. Det är bara sju år tills dess och elektrifieringen görs inte i en handvändning. Men regeringen kan underlätta för alla företag och aktörer som vill använda biodrivmedel för att nå sina egna klimatmål, till exempel genom skattebefrielse, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

I dialog med de branscher som berörs, samt med hänvisning till myndigheters förslag, har Fossilfritt Sverige listat fjorton prioriterade förslag som minskar utsläppen från trafiken och som med fördel bör finnas med i den klimathandlingsplan som regeringen ska offentliggöra hösten 2023. Men mer behöver göras för att nå klimatmålet för inrikes transporter, ett mål som Fossilfritt Sverige och berörda branscher vill ligger fast. 

 Vi får inte kasta in handduken nu. Det är oerhört viktigt att behålla 70-procentsmålet, det tycker både drivmedelsbranschen och många företag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.Förslagen kortfattat

 1. Regeringen bör säkerställa att klimatmålet för inrikes transporter om att minska utsläppen med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010 ligger fast.
 2. Regeringen bör se till att biogas åter skattebefrias.
 3. Regeringen bör se till att skattebefrielse ges till allt biodrivmedel som säljs utöver reduktionsplikten, inklusive biogas.
 4. Regeringen bör ta fram långsiktiga incitament för produktion av biodrivmedel.
 5. Regeringen bör ta bort malus för lätta lastbilar som kör på enbart HVO100.
 6. Regeringen bör utveckla Klimatpremien för tunga fordon.
 7. Regeringen bör införa styrmedel för köp av elektrifierade personbilar på privatbilsmarknaden.
 8. Regeringen bör förenkla stöd för vätgas- och laddinfrastruktur för såväl publik som icke-publik laddning av tunga fordon och verka för att möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning.
 9. Regeringen bör införa nedsatt moms vid hemmaladdning och laddning på arbetsplatsen.
 10. Regeringen bör ändra Körkortslagen så att viktgränsen höjs för att med B-körkort få framföra lätta lastbilar som drivs med gas- eller eldrivlina.
 11. Regeringen bör öppna för bredare implementering av längre och tyngre lastbilar på statligt och kommunalt vägnät.
 12. Riksdagen bör besluta om nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser.
 13. Regeringen bör besluta om enbart fossilfria drivmedel i upphandling av arbetsmaskiner, transporttjänster, personbilar och för godstransporter.
 14. Regeringen bör införa sänkt moms på delningstjänster som utgörs av elfordon.