Uppsala satsar på att bli först i Europa med att bygga en klimatpositiv stadsdel, i samarbete med Fossilfritt Sverige. Området Rosendal har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjas utvecklingen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och gränserna för klimatsmart byggande flyttas fram. Måndagen 24 april startar en markanvisningstävling, då företag får skicka in sina förslag på bostäder med minimal klimatpåverkan.

Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP. Kommunernas utsläpp från inköp uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

Fossilfritt Sverige samarbetar därför med sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. En av kommunerna är Uppsala, som flera gånger prisats för sitt klimatarbete och innovativa stadsutveckling, bland annat i stadsdelen Rosendal. Som resultat av samarbetet inleds nu satsningen på att Rosendals fjärde etapp ska bli en klimatpositiv stadsdel och därmed binda mer kol än den släpper ut.

– Att vi ska nolla utsläppen och bli klimatneutrala är en hygienfråga idag, men nu ska vi dessutom skapa negativa utsläpp och bli klimatpositiva. Globalt ska 15 miljarder ton bindas i flera decennier, så det vi ser är början på en enormt omfattande ny industrisektor som ska producera negativa utsläpp. Det är spännande att Uppsala är spjutspets och visar hur detta ska gå till i praktiken, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Efterlyser innovativa byggaktörer
Markanvisningen i etappen omfattar 550–600 bostäder, verksamhetslokaler, hållbara mobilitetslösningar och trivsamma bostadsgårdar. Mellan 24 april och 5 juni hålls en markanvisningstävling då intresserade företag får komma in med sina förslag utefter uppsatta kriterier. Kraven kommer att vara högre än någonsin, då stadsdelen som helhet alltså ska binda mer koldioxid än vad den släpper ut.

Tanken är att byggaktörerna tillsammans med Uppsala kommun ska identifiera och testa nya lösningar för att tillsammans flytta fram gränserna för klimatpositiv stadsutveckling.
– Det här blir ett pilotprojekt som ska bidra till innovativa lösningar inom såväl byggandet som tillvaron i husen, säger Karl Gustafsson, projektledare, Uppsala kommun.

Ambitionen är att Rosendals etapp 4 ska utgöra testbädd för byggbranschen där det tillsammans med kommunen ska vara möjligt att utforska alla möjligheter till utsläppsminskningar och bemöta eventuella hinder för klimatpositiv stadsutveckling. De lärdomar som görs ska användas i kommande stadsutvecklingsprojekt i Uppsala, och förhoppningen är att fler kommuner och byggaktörer följer efter. Vinnarna i tävlingen offentliggörs hösten 2023. Rosendals fjärde etapp beräknas stå klart 2028.

Läs mer
Läs mer om Fossilfritt Sveriges projekt Klimatledarkommunerna
Läs mer om utvecklingen av Rosendal (uppsala.se)