Fossilfritt Sverige kraftsamlar för att stärka kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingarna. Genom ett klimatledarprogram kommer sex kommuner med höga ambitioner på området att samarbeta för att vässa den offentliga konsumtionen och utveckla arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler.

Varje år upphandlar kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. Kommunernas utsläpp från inköp uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft pekas klimatkrav i den offentliga upphandlingen ut som en nyckelfråga för att omställningen ska lyckas.

Därför samlar nu Fossilfritt Sverige sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. Det är Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun som i klimatledarprogrammet tillsammans ska titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att också stärka näringslivet. Det handlar om hur dialog med näringslivet kan föras, hur klimatkrav kan samordnas för att minska riskerna för leverantörerna och hur kommuner i samma region kan samverka.

Under våren 2021 kommer kommunerna ta fram handlingsplaner för hur upphandlingsprocessen på ett mer strategiskt sätt kan användas för att nå klimatmålen och inleda näringslivsdialoger i respektive kommun.

Läs de sex kommunernas gemensamma debattartikel