Brödet, byxorna, bilen, bostaden, resan – vad kostar de när de produceras klimatsmart? Vi har sammanställt vad några vanliga inköp kan kosta när industrin har ställt om. En ny Novus-undersökning visar också att folk tror att det kommer att kosta långt mer än vad beräkningarna visar.

Om lite mer än tjugo år ska Sverige ha ställt om till ett klimatneutralt samhälle. Hos stora delar av befolkningen finns en oro för att det ska bli dyrt för den enskilde individen. Fossilfritt Sverige har därför sammanställt några vanliga inköp och hur mycket extra de kostar när industrin ställt om. Vi har också gjort Novus-undersökningar som visar att majoriteten tror att det kommer att bli dyrare för konsumenten än vad beräkningarna visar.

– Vi riskerar att tappa tempo i klimatomställningen om människor är rädda för att det kommer att bli mycket dyrare att leva i ett fossilfritt samhälle än vad det sannolikt kommer att bli, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Inköpen och priserna

Bröd – 50 öre
En limpa á 25 kronor skulle kosta cirka 50 öre mer om den producerats på en fossilfri gård.

Så här gissade 1000 personer:
50 öre – 9 procent av de tillfrågade
2 kr – 34 procent av de tillfrågade
5 kr – 57 procent av de tillfrågade

Bil – 2000 kr
En vanlig familjebil gjord med fossilfritt stål kostar ungefär 2 000 kronor extra.

Så här gissade 1000 personer:
500 kr – 5 procent
2000 kr – 30 procent
8 000 kr – 65 procent

Lägenhet – 15 000 kr
En lägenhet på 80 kvm som kostar 3 miljoner skulle kosta cirka 15 000 kr mer om den är byggd av fossilfritt cement, vilket är den största utsläppskällan vid ett husbygge.

Så här gissade 1000 personer:
15 000 kr – 13 procent
100 000 kr – 42 procent
150 000 kr – 45 procent

Jeans – 10 kr
Ett par jeans som kostar 400 kr skulle kosta ungefär 10 kronor extra om produceras utan utsläpp av växthusgaser.

Så här gissade 1000 personer:
10 kr – 9 procent
50 kr – 28 procent
100 kr – 63 procent

New York-resa – 1000 kr
En enkel flygresa från Stockholm till New York á 6500 kr kommer att kosta 1000 kr mer när flygplanet går på fossilfritt bränsle.  Redan idag finns möjlighet att välja biobränsle, då kostar det 3900 kr extra.

Så här gissade 1000 personer:
300 kr – 8 procent
1 000 kr- 32 procent
2 000 kr – 60 procent

Dyrt för producenten behöver inte betyda dyrt för konsumenten

Hela världens industriella system är anpassat efter fossila bränslen, vilket innebär att omställningen ofta blir stor och dyr i delar av produktionsledet. Det många inte tänker på är att materialkostnader bara är en liten del av priset som en konsument betalar.

Flera studier visar ett den genomsnittliga extra kostnaden blir cirka en procent av varans nuvarande pris, när samhället ställt om från fossilt till fossilfritt.  Dessa beräkningar utgår från de ökade produktionskostnaderna när industrin ställer om. Andra faktorer som kan påverka slutpriset för konsument så som energipriser, konkurrens, utbud och efterfrågan är ej inräknat.