Undersökning: Företagsledare föredrar stöd till energieffektivisering

En majoritet av företagsledare föredrar stöd till energieffektivisering framför tillfälligt ekonomiskt stöd när priserna är särskilt höga. Det visar en ny undersökning som består av drygt 500 intervjuer med svenska företagsledare. 

– Det är väldigt intressant att företag hellre vill vaccinera sig mot höga elpriser i framtiden än att ta en korttidsverkande medicin nu. Energieffektivisering är viktigt för att svenska företag och industri ska öka sin konkurrenskraft på världsmarknaden, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Undersökningen är beställd av Fossilfritt Sverige och består av drygt 500 intervjuer med svenska företagsledare som Novus utfört. 

Företagens svar

  • Ekonomisk kompensation när elpriserna är särskilt höga: 29 procent
  • Ekonomiskt stöd för att investera i permanenta åtgärder som hjälper företaget att använda energi mer effektivt och därmed minska elanvändningen: 41 procent
  • Staten bör inte ge någon form av ekonomiskt stöd, varken när elkostnaderna är höga eller för att stödja företag att effektivisera sin elförbrukning: 10 procent
  • Vet ej: 20 procent


– Globalt är energieffektivisering en tung spelare. OECD räknar med att det kommer att ge lika stor effekt för att nå 1,5-gradersmålet som all världens kärnkraft, vattenkraft och vindkraft tillsammans. Dessutom kommer kraven på Sverige att öka nu när EU gör sig oberoende av Putin och skärper målen för energieffektivisering, säger Svante Axelsson.