Uppsala är en av de sex kommunerna i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram för offentlig upphandling. Idag presenterades planerna på att bygga en klimatpositiv stadsdel där krav i markanvisningar kommer spela en stor roll. Den aktuella stadsdelen är en del av Rosendal och beräknas stå klar 2028 och kunskapen från projektet ska användas i allt byggande i kommunen.

Det finns ännu ingen etablerad definition av vad en klimatpositivstadsdel är men förutom att minimera utsläppen i byggfasen och möjliggöra för ett de boende att leva fossilfritt kommer det också krävas att stadsdelen binder koldioxid från atmosfären.

Projektet presenterades vid ett seminarium som arrangerades av Uppsala kommun och Fossilfritt Sverige. Kommunen presenterade sin vision och det diskuterades hur kommun och företag kan samarbeta för att nå hela vägen fram.

– Alla kan inte uppfinna hjulet utan vi måste sno hjul från varandra, sa Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i sitt öppningsanförande och talade om hur det gäller att använda alla tillgängliga tekniker.

Företrädare från bygg- och fastighetssektorn berättade om vilka lösningar som kan levereras i dag och vad som krävs för att nå ännu längre. Både företagen och kommunen lyfte vikten av tydlig kravställan i markanvisningen och hur de kan samarbeta för att stimulera utvecklingen.

Se seminariet i efterhand