Datum:
Tid: 09:00 Kaffe från 08:30 - 12:00
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Se sändningen från seminariet i efterhand.

Går det att bygga en klimatpositiv stadsdel?

Uppsala kommun har målet att vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050. Nu tas de första stegen för att bygga stadsdelar som gör mer nytta än skada för klimatet.

Kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun, Erik Pelling, och Svante Axelsson hälsar er välkomna till ett seminarium om hur kommunen och näringslivet kan samarbeta för att minimera utsläppen i byggfasen och skapa stadsdelar där det är möjligt att inte bara leva fossilfritt utan också skapa kolsänkor som binder koldioxid från atmosfären.

Uppsala kommun deltar i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram där sex kommuner utvecklar metoder för att göra den kommunala upphandlingen till ett effektivt verktyg som kan driva på arbetet med att genomföra näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Program:

08:30 Registrering och kaffe

09:00-09:10 Välkomna

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.
 • Erik Pelling, ordförande för kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

09:10 – 09:30 Uppsala ökar takten i klimatomställningen

Uppsala har satt tuffa klimatmål. Staden ska vara klimatneutral 2030 och klimatpositiv 2050. Vad gör kommunen för att nå målen och vad mer behövs?

 • Erik Pelling, ordförande för kommunstyrelsen i Uppsala kommun.
 • Anna Sander, avdelningschef Mark och exploatering, Uppsala kommun
 • Fredrik Frensborg, chef strategisk utveckling Uppsala/Stockholm, Bjerking
 • Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun

09:30-09:50 Upphandling en viktig pusselbit

Upphandling är en viktig pusselbit för att nå byggsektorns mål om halverade klimatutsläpp till 2030. I Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram är Uppsala en av sex kommuner som vill leda klimatutvecklingen genom att ta fram effektiva klimatkrav på upphandlingsområdet.

 • Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige
 • Mohamad Hassan, kommunalråd, Uppsala kommun
 • Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef, Uppsala kommun.

09:50-10:10 Så minskar vi utsläppen i byggskedet

Ny forskning visar hur klimatpåverkan vid uppförande av byggnader kan minska.

 • Tove Malmqvist, docent KTH.
 • Monika Rahm, arkitekt, Krook & Tjäder, samt aktör i Uppsala klimatprotokoll.

10:10-10:40 Fika

10:40-11:00 Byggföretagen vill öka tempot

Många byggföretag i Uppsala har höga klimatambitioner. Vilka lösningar kan de leverera idag och vad ligger runt hörnet?

 • Anna Ervast, affärs- och projektutvecklingschef, Folkhem
 • Henrik Raspe, projektutvecklingschef, Genova.
 • Svante Jernberg, medgrundare och senior advisor, Sveafastigheter.
 • Jonas Wahlström, chef projektgenomförande Uppsala, Vasakronan

11:00-11:30 Hur blir en stadsdel klimatpositiv?

Vad innebär en klimatpositiv stadsdel och vilka lösningar krävs för att bygga en sån i Uppsala?

 • Kristina Sandberg, projektledare, Uppsala kommun.
 • Jonathan Molund, projektledare, Uppsala kommun.
 • Åse Togerö, utvecklingschef, Hållbar affärsutveckling, Skanska.  
 • Jonas Sondal, konsult/forskare hållbar stadsutveckling, IVL.

11:30-12:00 Samverkan för en klimatpositiv stad

Hur kan offentliga och privata aktörer kroka arm för att nå målet om ett klimatpositivt Uppsala 2050?

 • Talare från tidigare under dagen.

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Arrangörer: Uppsala kommun och Fossilfritt Sverige
Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Anmälan är nu stängd men frågor om evenemanget kan skickas till maja.cederlund@regeringskansliet.se.