Avsnitt 3: Alla vill ha el

Rusande elpriser, kapacitetsbrist i näten, protester mot utbyggnad av vindkraften och politisk strid om kärnkraften. Vad passar bättre än att diskutera detta med Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson i Fossilfritt Sveriges podd Fossilfri konkurrenskraft.

Efter tolv år på Vattenfall och sex år som chef för public affairs och hållbarhet på Scania tillträdde Åsa Pettersson i våras som vd för Energiföretagen Sverige. En central roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige och den snabba elektrifieringen av både transporter och industriprocesser.

– Vi måste vara eniga om målbilden för att kunna bena upp de olika målkonflikter som alltid kommer att uppstå. Förändring innebär ju både hot och möjligheter för olika delar av samhället, säger hon.

Trots att det just nu målas upp något av ett energikaos i Europa är Åsa Pettersson övertygad om att Sverige kommer klara av att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

– Vi måste ju igenom den här omställningen och vi har ju alltid vetat att det kommer att kosta pengar. Men frågan är hur vi fördelar kostnaderna och gör det till en rättvis omställning. Nu gäller det att sitta lugnt i båten och inte fatta förhastade beslut. Men konsekvenserna för södra Sverige är ganska allvarliga, säger hon.

Med de nya industrisatsningar som planeras i norr räknar Energiföretagen med dubbelt så hög elanvändning 2045 som idag vilket inte betyder att produktionen nödvändigtvis måste dubbleras eftersom hela elsystemet kommer att se annorlunda ut. Åsa Pettersson är noga med att påpeka att det inte finns en enskild lösning på det utan att man måste göra många saker samtidigt.

-Samarbete är en nyckel. Om vi i energiindustrin krokar arm med industrin tidigt i de här projekten så kan vi se det ur ett systemperspektiv och hitta möjligheter till energieffektivisering, säger hon.

27 oktober direktsänds konferensen Fossilfri konkurrenskraft