Fossilfritt Sverige inleder nu arbetet med att ta fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet kommer att ske i samarbete med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras.

När de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industrins branscher tagit fram nu ska genomföras krävs att stora investeringar genomförs på kort tid. EU har beslutat att 30 procent av de totala utgifterna från den fleråriga budgetramen och återstartspaketet efter coronakrisen, Next Generation EU, ska inriktas på klimatrelaterade projekt. Även den svenska regeringen sätter klimatet i fokus när ekonomin ska återhämta sig med bland annat statliga kreditgarantier för gröna investeringar. Samtidigt letar privata investerar i allt högre grad efter hållbara investeringar.

För att få så stor utväxling som möjligt av tillgängligamedel inleder nu Fossilfritt Sverige arbetet med att ta fram en finansieringsstrategi för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att underlätta finansiering av de stora industriomställningar som beskrivs i färdplanerna för till exempel utveckling av fossilfritt stål, CCS-teknik och elektrifieringen av transporter och industriprocesser. Det handlar också om att hitta finansieringslösningar för små och medelstora företag som behöver ställa om eller utveckla helt nya klimatsmarta lösningar.

Strategin kommer att tas fram i samarbete med aktörer inom finanssektorn och branscher i behov av investeringar och kommer att presenteras under hösten 2021.

Arbetet med strategin lanserades under seminariet ”Nu ska färdplanerna genomföras” där också flera av de stöd från EU och statligt håll som redan finns att söka presenterades. Däribland Klimatklivet, Industriklivet och EU:s innovationsfond.

Se seminariet ”Nu ska färdplanerna genomföras”