Kommunerna har en nyckelroll för att omställningen till fossilfria transporter ska lyckas. I rapporten presenteras tio förslag för att underlätta deras arbete. Förslagen som är framtagna i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten (pdf)