Detta är en delrapportering för att redovisa den verksamhet som har bedrivits sedan samordnarens tillträde och planerna för det fortsatta arbetet. I rapporten ges också en översiktlig sammanställning av Sveriges omställningsarbete samt förslag på några möjliga insatser och åtgärder som behövs för att nå målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Ladda ner rapporten här (pdf)