WSP Sverige

Inrapporterade klimatmål: ”Mål för WSP Sveriges egen verksamhet:

2040: Vår egen verksamhet (kontor, inköp, tjänsteresor) är klimatneutral

2030: Vår egen fordonsflotta är fossilfri

2027: Klimatpåverkan från vår egen verksamhet är halverad jämfört med 2018

2019: 10 procent minskning av CO2e från kontor och 10 procent minskning av CO2e från resor jämfört med 2018.

Därutöver tar WSP ansvar för:

framtidens klimat genom att våra råd och lösningar bidrar till väsentligt minskad klimatpåverkan från våra kunders verksamheter och från samhället i stort, med delmålet att hjälpa våra kunder att minst halvera sin klimatpåverkan till 2030. ”

Hemsida: www.wsp.com