WSP Sverige

Inrapporterade klimatmål:

WSP Sverige tar ansvar för framtidens klimat genom att:
• Vår egen verksamhet ska vara klimatneutral 2030
• Vi ska halvera klimatpåverkan från våra råd och lösningar till 2030

WSP Sverige har följande klimatmål för vår egen interna verksamhet:

2030: Vår egen verksamhet ska vara klimatneutral med kompensationsåtgärder om högst 0,3 ton CO2-ekv per heltidsanställd

2027: Vår egen fordonsflotta (bilar och arbetsfordon) ska vara fossilfri

2025: Klimatpåverkan (CO2-ekv) från vår egen verksamhet ska vara halverad jämfört med 2018

2021: Klimatpåverkan (CO2-ekv) från energianvändning på kontor ska ha minskat med 20 % och klimatpåverkan från tjänsteresor ska ha minskat med 25 % jämfört med 2018

Läs mer om WSP Sveriges klimatarbete