Wihlborgs fastigheter

Inrapporterade klimatmål: ”Miljömålen fastställs för tre år i taget. För åren 2016–2018 gäller följande mål: Koldioxidutsläppen ska minskas med minst 50 procent, jämfört med år 2005 då Wihlborgs bildades. Koldioxidutsläppen ska vara mindre än 2 kg/m2. Energiförbrukningen ska minskas med minst 3 procent/m2. Minst tre solenergianläggningar ska uppföras eller beslutas. Tio initiativ som främjar den biologiska mångfalden på våra fastigheter ska genomföras. Mål, mätetal och statistik ska tas fram i syfte att minska miljö- och klimateffekter utifrån val av material- förebygga och optimera hanteringen av hushålls- och byggavfall. Gröna hyresavtal ska tecknas med minst 90 procent av de nya kunderna. Nyproduktioner ska miljöcertifieras och Miljöbyggnad (Guld) är den beslutade målnivån.”

Antagna utmaningar:
Solceller på taket

Hemsida: www.wihlborgs.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.