Inrapporterade klimatmål:

Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025. WIBAX ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030.

Läs mer om Wibaxs klimatarbete