Inrapporterade klimatmål:

Wibax har nu uppdaterat vårt miljömål gällande våra transporter och bibehåller målet gällande förnybar uppvärmning av våra anläggningar inklusive cisterner. Detta har en stor påverkan på verksamhetens utsläpp då dessa poster står för merparten av koncernens utsläpp inom Scope 1 och 2.

Uppdaterade miljö och klimatmål:

  • Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025.
  • Från år 2030 ska 100 procent av bolagets fordonsflotta vara eldriven – och dessutom till 100 procent drivas av egenproducerad el.
  • Minska våra utsläpp i Scope 1 & 2 med >42% till 2030 jämfört med basåret 2021.
  • Wibax ska mäta och arbeta för att minska utsläppen i Scope 3 / distribuerad produkt.

Läs mer om Wibaxs klimatarbete