Inrapporterade klimatmål: ” Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025. WIBAX ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030.”  

Hemsida: www.wibax.com