Wästbygg Gruppen

Inrapporterade klimatmål:

Vi har mål om en fossilfri produktionsverksamhet senast 2030. Vi har gjort en kartläggning över vilka utsläpp vi har där basår är 2017 och jobbar med utsläppsmål kopplat till detta. Vi är också engagerade i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Läs mer om Wästbygg Gruppens klimatarbete