Walloxstrand AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har sammanställt alla våra koldioxidutsläpp och i första hand kompenserat detta genom att investera i solcellsutbyggnad. Våra hus är 100% trä som är det enda förnyelsebara materialet och som genom hållbart skogsbruk är i stort sett klimatneutralt.

Läs mer om Walloxstrands klimatarbete