VINCI Energies

Utsläppsmål:

Inom VINCI Energies lägger vi stort fokus på miljö och hållbarhet genom bland annat innovation, samarbete och utbildning där området ingår som ett av de grundläggande i respektive Business Units affärsplan.

Övergripande för hela VINCI Group styrs vi av det grundläggande Manifest och ramverk som finns för vårt miljö och hållbarhetsarbete samt de SBTi certifierade målsättningarna för GHG Scope inklusive övriga mål och ambitioner inom ämnet.

VINCI Group övergripande

– Scope 1 & 2 mål att minska med 40% till 2030 med baseline 2018

– Scope 3 mål att miska med 20% till 2030 med baseline 2019

– Ambitionen att ha noll nettoutsläpp 2050

Utöver det fundamentala övergripande upplägget arbetar respektive Division, Pole och Business Unit inom gruppen med individuella och specifika ambitioner och målsättningar utifrån verksamhetsområde, bransch, kunder och förutsättningar.

Pole VINCI Energies Nordic Infra & Industry har i Sverige och norden utökat det grundläggande Scope 1 & 2 målet till 55% reduktion till 2030.

Vi fokuserar utöver det klimatrelaterade även på de övriga miljörelaterade aspekterna enligt våra tre hållbarhetspelare

– Acting for climate

– Optimising resources thanks to the Circular Economy

– Biodiversity and Preserving Natural Envionments

Om VINCI Energies:

VINCI Energies skapar skräddarsydda lösningar och tjänster med en gemensam nämnare; alla våra tjänster accelererar energitransformation eller digital utveckling.

Anställda i Sverige: 2600

Affärsenheter i Sverige 78

VINCI Energies bygger på en starkt decentraliserad organisationsstruktur. Detta gäller för alla våra 78 Business Units i Sverige (1900 globalt). Var och en specialiserar sig på ett specifikt affärsområde.

Tillsammans bildar våra olika varumärken ett nätverk med ett antal expertområden som nyttjas inom varje projekt som vi utför. I Sverige har vårt nätverk ett samarbetsbaserat arbetssätt, vilket är en viktig del av vår förmåga att skapa ett högt uppfattat värde till våra kunder. För att främja våra tjänster och vår expertis har VINCI Energies skapat fyra internationella varumärken med fokus på fyra olika affärsområden. Omexom arbetar med infrastruktur, Actemium arbetar med industrin, Axians arbetar med IT / Telekom, och Building Solutions skapar bygglösningar.

Läs mer om VINCI Energies hållbarhetsarbete