Velostore Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Byta ut all belysning i våra lokaler till lågenergi. Vår personal ska i möjligaste mån cykla eller gå till jobbet. Vi ska kartlägga våra utsläpp av växthusgaser.