Växjö Kommunföretag AB

Inrapporterade klimatmål:

Av hållbarhetsprogrammet framgår att målet är att Växjö kommun som geografiskt område är fossilbränslefritt år 2030. Av programmets inledande deklaration framgår också att ”Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”.

Läs mer om Växjö Kommunföretags klimatarbete