Vattenbussen AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är en effektiv resurshantering ur ett helhetsperspektiv. Vi tar fram och sprider kunskap om hållbar mobilitet via vattenvägarna, men är samtidigt ödmjuka inför att resande på vatten inte är något självändamål utan endast bör ske om det är ett hållbart val ur ett systemperspektiv. Vi arbetar med att lyfta frågan om befintlig outnyttjad infrastruktur kontra nyinvesteringar. Det är dags att även ta hänsyn till infrastrukturanläggningars klimatpåverkan vid trafikslagsval.