Värnamo kommun

Inrapporterade klimatmål: ”År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.varnamo.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.