Värnamo kommun

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.