Vårgårda kommun

Inrapporterade klimatmål:

Kommunkoncernen har en fossiloberoende fordonspark år 2020.

För samhällsbetalda resor ska krav ställas på att fordonen ska drivas med gas.
Kontinuerlig minskning av utsläpp av växthusgaser. Kopplat till detta finns en rad delmål och åtgärder.

Aktivt arbete med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljö- och klimatsmarta.

Genom undertecknande av Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland står Vårgårda även bakom dessa mål: Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

Läs mer om Vårgårda kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.