Vänersborgs kommun

Inrapporterade klimatmål:

Mål för år 2030:
100 % av den använda energin i kommunens verksamhet ska komma från förnybara källor och energieffektiviseringen ska öka kontinuerligt. Kommunen ska agera föregångare när det gäller att ställa om till miljösmarta transporter, drivmedel och resvanor. Kommunens fordonsflotta ska vara fossilfri. Konsumtion och produktion ska bli allt resurssnålare och klimatsmartare.

Läs mer om Vänersborgs kommuns klimatarbete