Inrapporterade klimatmål:

Vi är en konsultfirma och vår miljöpåverkan hittas i vår vardag på kontoret, i våra inköp, uppvärmning, el, tjänste- och pendlingsresor. Vårt eget hållbarhetsarbete styr vi genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och, när det är möjligt, som är miljömärkta.

Klimatpåverkan är en väsentlig miljöaspekt för oss och vi mäter årligen vår egna klimatpåverkan. För verksamhetsåret 2019/2020 stod flygresor för 52 % och inköp av produkter och tjänster för 39 %. Vi undviker flygresor inom Sverige och arbetar i dialog med våra nyckelleverantörer för att få dem att minska sin klimatpåverkan. De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi för genom trädplantering. Ni kan läsa mer om vår årliga klimatanalys på länken nedan.

Vår mest betydande påverkan på planetens hållbarhet sker indirekt genom arbetet med våra kunder. Vi följer upp våra kundprojekt, bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv, genom en utvärderingsmall som inbegriper ett planetindex.

Läs mer om U&Wes klimatarbete