Upplands-Bro kommun

Inrapporterade klimatmål:

Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
– Total mängd köpt energi per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.

Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
– Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark minskar med fem procentenheter årligen
– Organisationen arbetar för att byta ut fordon till fossilfria fordon

Läs mer om Upplands-Bro kommuns klimatarbete