Upplands-Bro kommun

Inrapporterade klimatmål:

Mål i kommunfullmäktiges budget 2021:

’Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.’

Not: En klimatneutral kommun till 2030 gäller kommunorganisationens verksamheter. Territoriellt arbetar vi efter det nationella målet om nettonoll 2045.

Läs mer om Upplands-Bro kommuns klimatarbete