Tyréns Sverige AB

Utsläppsmål:
Klimatavtryck netto noll
Vi minskar våra utsläpp radikalt. I varje process och för varje anställd.

Vi minskar vår klimatpåverkan genom att ta ansvar för vår egen verksamhet – vi lever som vi lär. 

Växthusgaserna fortsätter att öka och vi går mot en temperaturökning på minst 3 grader. Världens länder har i Parisavtalet kommit överens om att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 – 2 grader. För att lyckas med det måste de globala utsläppen minska med 55 % resp. 25 % år 2030 och nå nära noll senast år 2050. Sveriges klimatmål är att nå netto-noll-utsläpp år 2045. Målet är att nå ett klimatavtryck netto noll och minst 80 procent minskning av våra egna utsläpp till år 2030 (jmf 2015). 

   

Om aktören:
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs mer om Tyréns hållbarhetsarbete