Trossa AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt stora bidrag handlar om de klimatförbättrande åtgärder och det hållbarhetsarbete vi hjälper våra kunder med. Vi ser en potential att tydligare beskriva vårt eget avtryck och sätta mål och färdplan för att ytterligare vässa vår mötespolicy och minska påverkan från våra resor.  Våra viktigaste miljöaspekter är användning av el och värme till kontoret, tjänsteresor samt användning av dagligvaror och förbrukningsmaterial.  Resurseffektivitet är vårt ledord.  Några exempel på vad vi gör:

– åker kollektivt, alla medarbetare har SL-kort. Trossa har även en tjänstecykel.

– väljer tåg vid resor utanför SL:s trafikområde. Taxi och flyg använder vi sällan. Vi klimatkompenserar för våra tjänsteresor.

– väljer el märkt med Bra Miljöval.

– väljer ekologiskt till kontorsskafferiet.

– vi blandar gamla och nya kontorsmöbler.

– har miljömärkt papper och miljömärkta städkemikalier och använder dessa sparsamt.

Läs mer om Trossas klimatarbete