Trollhättans stad

Inrapporterade klimatmål: 

Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag  ska vara fossilbränslefria till år 2020. Målet är nått till 99% 2020, alltså att endast 1% av den inköpta energin 2020 (inköpt av Trollhättans Stad och dess helägda bolag) kom från fossila källor.

Mål antagna höst 2020:
– De direkta utsläppen av koldioxid från Trollhättans kommuns geografiska område ska inte överskrida 625 000 ton CO2 eller CO2-ekvivalenter från 2020 och framåt.

– Utsläppen från de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Trollhättan ska minska i enlighet med Parisavtalets målsättningar.

Läs mer om Trollhättans stads klimatmål

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.