Trivector

Inrapporterat klimatmål:

Trivectors största klimatpåverkan kommer från våra uppdrag, där vi på olika sätt hjälper våra kunder att minska sina utsläpp. För vår egen verksamhet står resorna för den största klimatpåverkan och ett av våra hållbarhetsmål är att Trivectors medarbetare ska resa på ett hållbart sätt.

Vi följer upp följande indikatorer:
-Andelen tågresor mellan storstadsregionerna ska vara minst 95% av det totala antalet resor med tåg + flyg
-Andelen km med tåg av totalt antal km tjänsteresor ska vara minst 70 %
-Andel medarbetare som går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet ska ligga på samma nivå eller öka jämfört med föregående uppföljning

Varje år följer vi upp våra totala koldioxidutsläpp och kompenserar för de utsläpp som fortfarande uppstår från vår verksamhet.

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.