Inrapporterade klimatmål:
* Resa kollektivt (i enlighet med Trionas resepolicy).

* Underlätta för ett miljövänligt resande till/från våra kontor.

Läs mer om Trionas klimatarbete