Tricorona Climate Partner AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår strävan är att själva ha en minimal klimatpåverkan samtidigt som vi skapar maximal klimatnytta hos våra kunder. Vår klimatpåverkan är under 0,5 ton per anställd och år och detta klimatkompenseras. Vi gör även löpande aktiviteter för att främja och uppmuntra ett klimatsmart arbetsliv och privatliv.

Läs mer om Tricoronas klimatarbete