Tricorona Climate Partner AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi är och skall alltid vara klimatneutrala. Detta uppnår via genom att årligen genomföra klimatberäkning, ständigt agera klimatsmart och har en klimatpolicy som omfattar hela verksamheten. De utsläpp vi har klimatkompenserar vi.”

Hemsida: www.tricorona.se