Transrail Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har en IT-lösning, CATO, och driver initiativet TrainTango. Dessa handlar om att skapa bättre utnyttjande av järnvägens infrastruktur och en attraktivare och konkurrenskraftigare järnväg.

Järnvägen betraktas allmänt som miljövänlig, men är ändå en relativt stor energikonsument. Dess främsta bidrag till ett fossilfritt Sverige är att öka sin andel av transporterna, eftersom detta minskar transportssektorns utsläpp. Våra lösningar bidrar aktivt till detta samtidigt som de ger järnvägen sänkt energiförbrukning om 10-20%.