Trädgårdsföretaget i Sverige

Inrapporterade klimatmål: ”100% fossilfritt, el från vind/vatten eller solceller. Våra bilar går på biodiesel.”

Hemsida: www.tradgardsforetaget.se