TIER Mobility

Inrapporterade klimatmål:

TIER Mobility har förbundit sig att vara klimatneutralt sedan början av 2020 (vi beräknar utsläpp från hela verksamhetens livscykel samt arbetar med att både minska och kompensera) och arbetar för att kontinuerligt minska företagets globala utsläpp ytterligare.

Förutom hållbarhetsåtagandena, som beskriver vårt åtagande att driva vår verksamhet på 100% grön energi och med en helt elektrisk fordonsflotta, arbetar vi för närvarande med att utveckla vår hållbarhetsstrategi.

Vår hållbarhetsstrategi som publiceras senare i år kommer att innehålla konkreta mål för utsläppsminskning av växthusgaser baserat på ramverket Science Based Targets.  

Läs mer om TIER Mobilitys klimatarbete