Textmakare Knutsson

Inrapporterade klimatmål:

Textmakare Knutsson är nära fossilfritt redan idag.
Alla resor sker med elcykel, biogasbil eller kollektivtrafik. Företaget flyger inte. Företaget köper el från ETC El som återinvesterar all ev. vinst i solpaneler. Kontoret värms med fjärrvärme. Nästan 100% av företagets fika och övriga livsmedel är närproducerat, KRAV- och/eller Fair trade märkt, vilket i och för sig inte innebär fossilfrihet, men  fossilmärkning av livsmedel saknas. Möjligen kan företagets bruk av kontorspapper vara ett problem då FSC-certifieringen inte innehåller krav på fossilfria transporter. Även toner med oklar fossilhistorik brukas på företaget.

Målsättningen är såklart att fortsätta på den inslagna vägen, och att även i fortsättningen stötta omställningen genom att åta sig olika kommunikationsuppdrag som skribent, redaktör och eventmakare, samt genom företagets ideella och pådrivande åtaganden inom Föreningen Klimatfolket.