Tetra Pak Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Tetra Paks miljöstrategi fokuserar på tre områden: Minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan, Utveckla hållbara produkter, Öka återvinningen, Vårt klimatmål ingår i den första punkten och innebär att vi lagt ”locket på” vår klimatpåverkan för 2020 på 2010 års nivå genom hela vår värdekedja trots försäljningsökning. Halvvägs dit 2015 hade vi ökat försäljningen med 16% och minskat vårt klimatavtryck med 15%.

Läs mer om Tetra Paks klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.