Testfakta

Inrapporterade klimatmål:

Testfaktas huvudsakliga bidrag till ett fossilfritt Sverige är att genom vår testverksamhet och våra certifieringar bidra till en minskad användning av fossila råvaror i produktion och mer hållbara produkter i handeln. Våra tester främjar produkter som håller längre och som saknar farliga ämnen.

Vår märkning Bio-based visar tydligt att en produkt eller förpackning är skapad av återvinningsbar biomassa, i stället för fossila råvaror. Vi hjälper genom denna märkning och rekommendationerna i våra tester konsumenter att göra mer hållbara val. Vi har till exempel berättat om fördelarna med cyklande i stället för bilåkning, guidat till att undvika dåliga plastmaterial i produkter, berättat om hur man kan börja med solceller på taket, och varnat för slit- och slängprodukter som snabbt går sönder eller slutar fungera.

Utsläppen från vår egen verksamhet är mycket små, med en mindre kontorsverksamhet och ett fåtal affärsresor per år.  

Läs mer om Testfakta