Tesla Motors Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Teslas är ett missionsdrivet företag med målsättningen att påskynda världens övergång till hållbar energi. Idag bygger Tesla inte bara helt elektriska bilar utan även oändligt skalbara produkter för ren energialstring och lagring. Tesla anser att ju fortare världen slutar förlita sig på fossila bränslen och rör sig mot en framtid helt utan utsläpp, desto bättre. Tesla fortsätter att göra elbilar mer tillgängliga och överkomliga för fler och fler människor, vilket i slutändan påskyndar införandet av rena transporter och ren energiproduktion. Elbilar, batterier, förnybar energiproduktion och lagring finns redan fristående från varandra men när de kombineras blir de ännu starkare – det är den framtid vi vill ha.

Läs mer om Teslas klimatarbete