Talga Group

Inrapporterade klimatmål:

Talga är idag fortfarande ej i operationell fas. Vi siktar dock på en elektrifierad gruvdrift liksom en materialförädlingsprocess som körs på grön energi från norra Sverige.

Hela initiativet och verksamheten är ett hållbarhetsprojekt där produkterna använts för att minska klimatutsläpp, till exempel såsom insatsvara i grönare elbilsbatterier eller i skyddsbeläggningar till fartyg som minskar utsläpp av gifter i havet.