Sweco Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Sweco Sverige ska till 2030 vara klimatpositivt, i alla tre scope, med minst 85% minskad klimatpåverkan inom egen verksamhet (samma som Sveriges klimatmål) och minst 10% bortom noll i positivitet.

Sweco Group ska nå klimatneutralitet till 2040, med halverad klimatpåverkan till 2030, jämfört med 2020. Målen är godkända av Science Based Targets initiative, i linje med Carbon Law och ingår i de KPI:er verksamheten utvärderas på.

Därutöver har Sweco, som konsultfirma, tillsammans med WBCSD startat ett arbete för att beräkna och sätta mål för projekten vi utför, som ju är i annans regi, ”Scope 4”.

Sweco Sverige har också mer detaljerade mål, såsom fossilfri personbilsflotta 2023 enligt Fossilfritt Sveriges utmaning, och fossilfri kontorsdrift 2030.

Läs mer om Swecos klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.