Svevia AB

Inrapporterade klimatmål:

Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

Mätbart mål till år 2023 är att för transporter ska CO2e/omsatt mkr understiga 1,5 ton.
Mätbart mål till år 2023 är att för tillverkning ska CO2e/tillverkat ton asfalt understiga 1,0 kg.

Läs mer om Svevias klimatarbete