Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Inrapporterade klimatmål:

SKKF:s mål är en fossilfri begravningsverksamhet till 2023. Som ett led i detta kartlade SKKF 2018 bränslet i Sveriges krematorier. Denna kartläggning ska ge stöd till att påbörja omställningen till fossilfria krematorieugnar senast 2023.