Sveriges Ekokommuner (Sekom)

Inrapporterade klimatmål:

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sekoms verksamhet ska inte bidra till ökad miljöbelastning. I första hand ska resor på uppdrag av föreningen företas med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Om flygresor behöver användas ska de klimatkompenseras. Hotell och konferensanläggningar ska i möjligaste mån vara miljöcertifierade eller motsvarande. Ekologisk och lokalproducerad mat ska efterfrågas. Årsmötet ska miljöcertifieras efter modell som värdkommunen för årsmötet väljer.

Läs mer om Sekoms klimatarbete