Svenskt Sigill

Inrapporterade klimatmål: ”Vår verksamhets största bidrag kommer från certifierade företag som producerar mat och blommor.

Företag certifierade enligt Svenskt Sigill Klimatcertifierad ska vara fossilfria senast år 2030.

Certifiering enligt Svenskt Sigill och Svenskt Sigill Klimatcertifierad innebär att företagen redan idag vidtar flera åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Certifiering enligt Svenskt Sigill Klimatcertifierad innebär en utsläppsminskning på upp till 25%.”