Svenskt Sigill

Inrapporterade klimatmål:

Svenskt Sigill Klimatcertifierad innebär en minskning av utsläppen från växtodling med 30-40 % till år 2028. Det är möjligt att certifiera och märka de flesta typer av livsmedel och blommor.

Läs mer om Svenskt Sigills klimatarbete