Svenska Skidanläggningars Organisation

Inrapporterade klimatmål:

SLAO:s medlemmar, svenska skidanläggningar, lever av och med naturen. Därför är det självklart att vi aktivt tar ansvar för miljön. Vår ambition är att SLAO:s hållbarhetsarbete ska vara ledande på internationell nivå.

SLAO:s kontor består av ett fåtal anställda. Vår klimatpåverkan uppstår främst genom vårt resande. Här av vi tydliga mål. Vi ska t.ex. halvera klimatpåverkan från resor mellan 2017 och 2020. Vi har enbart förnybar el till vårt kansli.

Den stora effekten av SLAO:s miljöarbete uppstår när vi arbetar tillsammans med våra medlemmar för att minska svenska skidanläggningars klimatpåverkan. Energi ska användas mer effektivt, fossila bränslen ska fasas ut, användningen av förnybar energi ska öka och klimatsmarta transporter till och från skidanläggningar ska stimuleras. Det är exempel på åtgärder som ska bidra till en fossilfri skidbransch.

Läs mer om SLAO:s klimatarbete