Svenska kyrkans nationella nivå

Inrapporterade klimatmål:

Svenska kyrkans nationella nivå ska:

  • Resa miljövänligt så långt det går och ta ansvar för utsläpp som uppstår.
  • Ha en fastighetsförvaltning med god miljöprofil och minimera miljöpåverkan från drift och underhåll.
  • Vara en kapitalägare i framkant som förenar höga hållbarhetsambitioner med god finansiell avkastning.
  • Minska miljöbelastningen genom hållbara inköp samtidigt som näringslivet sporras i en miljövänlig riktning.
  • Inspirera till miljövänliga val vid sammankomster och i lunchmatsal för att minska matens miljöpåverkan.
  • Underlätta församlingar och stifts hållbarhetsarbete genom gemensamma lösningar.
Läs mer om Svenska kyrkans klimatarbete