Svenska Bioenergiföreningen – Svebio

Inrapporterade klimatmål:

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) arbetar för att förverkliga målet om ett 100 procent förnybart energisystem i Sverige tillsammans med andra organisationer för förnybar energi. Bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi kan samverka för att skapa ett kostnadseffektivt, tryggt och miljövänligt energisystem.  

Om Svebio:


Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) är en en intresseorganisation för företag, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare. Vi har som vision att främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt genom information, opinionsbildning och näringspolitisk påverkan.