Sveaskog AB

Inrapporterade klimatmål:

Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30% relaterat till levererad skogsråvara.

Läs mer om Sveaskogs klimatarbete