Sveaskog AB

Inrapporterade klimatmål: ”Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30% relaterat till levererad skogsråvara.”

Hemsida: www.sveaskog.se