Inrapporterade klimatmål:

Målet är att helt välja bort flyget som transportsätt samt att i ännu högre utsträckning uppmuntra Sustopias kunder att verka för hållbar stadsdelsutveckling. Det sistnämnda gör vi genom att sälja mer och få fler uppdrag.

I övrigt har Sustopia i princip inga fossila utsläpp då kontoret värms med fjärrvärme, elen är grön och transporter sker via cykel och kollektivtrafik. Sustopias affärsidé är att hjälpa fastighetsägare att förvalta mer hållbart.